Mevcut bilgi birikimini ortaya çıkarmakla ilgili çalışmaları kapsar. Bu kapsamda saha araştırmaları, literatür taramaları ve benchmarking yapılabilmektedir.

Hazır akıl ile ilgili çalışmalarda, konu ile ilgili mevcut bilgi birikimi, mevcut görüş ve yaklaşımlar ortaya çıkarılır.

Bu kapsamda genellikle aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

Literatür taramaları

Kıyaslama (benchmarking) çalışmaları

Trendler ve yaşam biçimleri gözlemleme çalışması : Arama watch

Klinik toplantılar

Odak grup anketleri

Bireysel ve/veya çoklu mülakatlar  (saha ve kurum içi)

Pazar araştırmaları (bu tip araştırmalarda Arama uzman iş ortaklarıyla çalışır)