Akıl yönetimi yapan danışmanlık hizmetleri. ARAMA Akıl Yönetimi Modeli, kurumların çok değişken ve talepkar ortamlarda başarılı olmalarını sağlamak üzere farklı teori ve saha deneyimlerinden yola çıkılarak tasarlanmıştır.


Bugüne kadar 608 Katılımlı Yöntem Uygulaması gerçekleştirildi.

Ortak Akıl

"Ortak Akıl”, konudan etkilenen ya da konuyu etkileyen kişilerin üzerinde uzlaştığı akıldır. Genelde Arama Konferansı® gibi yöntemlerle yapılan gelecek tasarımında yöndeşlik, ortak anlayış ve eylem birliği üretir. Geleceğin, çevreye uyumlu, kendi içinde tutarlı,  rekabet avantajı yaratacak bir şekilde tasarlanmasını ve uygulamanın sahiplenilerek kolaylaştırılmasını garantiler. Detaylı bilgi...

Yeni Akıl

“Yeni Akıl”, hem uygulanabilir, hem faydalı, hem alışılmadık akıldır. Yaratıcılık ve yeniliği üretir. Yeni Akıl günümüz rekabetinde farklılaşmayı ve büyümeyi sağlayan en büyük araçtır. Detaylı bilgi...

Hazır Akıl

“Hazır Akıl”, konu ile ilgili var olan verilerin bulunup, dönüştürüldüğü kullanılabilir bilgiye dayalı akıldır.   Bu kapsamda, saha araştırmaları, literatür taramaları ve kıyaslama çalışmaları ile elde edilen kullanılabilir bilgiler, gelecek tasarımında veriye dayalılığı, en iyi uygulamayı,  altyapı sağlar. Detaylı bilgi...