Hizmetler » Katılımlı Gelecek Tasarımı

KATILIMLI GELECEK TASARIMI ve İŞBİRLİĞİ

Katılımlı Gelecek Tasarımı Süreci bir sosyal sistemin, geleceğini etkileyen ve geleceğinden etkilenecek olan ilgili, bilgili ve tecrübeli iddia sahipleriyle ‘ortak gelecek tasarımı’nın oluşturulduğu süreçtir. Çalışma dört bölümden oluşur. Arama Konferansında sistemin gelecek tasarımı ve vizyonu oluşturulur. Karar Konferansında, gelecek tasarımının öncelikleri katılımlı bir biçimde ortaya konulur. Bu öncelikler doğrultusunda çalışma grupları kurulur ve projelerin fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir. Diyalog konferansında ise bu çalışmalar paylaşılarak protokol haline getirilir. Dernekler, vakıflar, şehirler, üniversiteler, kulüpler gibi sivil toplum konularında ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

İşbirliği Geliştirme Süreci sektörel bazda ‘işbirliği formülü’nün oluşturulduğu süreçtir. Amaç sektörde rekabet öncesi işbirliklerini ve sektörün kendini düzenleme yeteneğini arttırmaktır. Arama Konferansıyla sektörün hedefleri ve stratejileri belirlenir. Karar Konferansında, sektörün öncelikleri hedefler ve projeler bazında saptanır. Bu öncelikler doğrultusunda sektörel çalışma grupları kurulur ve projelerin detaylı fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir. Diyalog konferansında ise bu çalışmalar tüm sektörle paylaşılarak bu işbirliği protokol haline getirilir. Böylece vizyondan eyleme uzanan süreçle ‘İşbirliği Geliştirme Süreci’, sektörün kendi kendini düzenlemesini ve ortak çıkar formülünü uygulamasını içerir. Çalışmada sektör çeşitli perspektiflerden ele alınır, ortak sektörel işbirliği, misyon ve yeni stratejiler tasarlanır. Ortak sektörel işbirliğinden oluşan detaylı projeler ortaya çıkarılır ve öncelikleri belirlenir. Aynı zamanda katılanların birbirini eğitmesi, kurumsal değer yargılarının irdelenmesi ve paylaşılması ile demokratik diyalog ve katılımcı yönetim ortamının yaşanması gibi çıktılar da üretilmiş olur. İşbirliği geliştirme süreci bölgesel bazda işbirliği formülünün oluşturulmasına da hizmet eder.