Hizmetler » Katılımlı Stratejik Planlama

KATILIMLI STRATEJİK PLANLAMA

Katılımlı Stratejik Planlama ilgili tüm iddia sahiplerinin yer aldığı bir katılımlı dönüşüm çalışmasıdır. Böylelikle hem değişik perspektifler strateji oluşumuna katkı sağlamakta, hem de planlanan stratejileri uygulamak için taahhütte bulunan değişik kişiler ve/veya kurumlar yaratılmış olmaktadır. Süreç kurumun faaliyet gösterdiği alana göre farklı stratejik yöntemlerle genişletilebilmekte, böylece özgünlük ve yeniliği barındıracak mekanizmaların kurumda kalıcılığı temin edilmektedir.