Hizmetler » Organizasyonel Gelişim

ORGANİZASYONEL GELİŞİM

Organizasyonel Gelişim, başta strateji ve organizasyon yapısı alanında olmak üzere bütün alanlarda geliştirme amaçlayan katılımlı bir çalışmadır. Analizler ve hazırlık çalışmalarıyla başlayan ilk adımdan sonra öncelikli geliştirme alanları ve değişim planı kurumun iddia sahipleriyle birlikte ortaya konur. Öncelikli olarak stratejik planlama, iletişim, iş organizasyonu ve süreç geliştirme, kültür geliştirme, sürekli iyileştirme ve sorun çözme alanlarında çalışılır. Süreç boyunca yapılan her bir katılımlı çalışma sonraki adımlar için girdi olarak kullanılır ve değişimin ivmesini artırmakta kaldıraç görevi görür.

Organizasyonel Gelişim Süreci her süreç ve birimde anlamlı katılımı artırmayı hedefleyen “kendini yöneten organizasyon” felsefesini ve düzenini kurumun dokusuna yerleştiren bir çalışmadır. Klasik yönetim anlayışının hakim olduğu hiyerarşik ve bürokratik felsefe ve düzen yerine, yeni yönetim felsefesini ve çalışma düzenini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yeni felsefe ve düzen, yatay koordinasyonu, yerinden yönetimi ve takım oyununu esas alan mekanizma ve sistemlerini geliştirme ve yaşatma yetkinliğini kurumsallaştırmaya yöneliktir. Kurumlarda tüm çalışanların aktif olarak katıldığı, yaratıcılığıyla organizasyona artı değer kattığı, katılımın desteklendiği yeni bir organizasyon ve yönetim anlayışını benimseterek, esnek ve katılımlı yapıyı kuruma yerleştirmeyi hedefler. Projede ulaşılmak istenen sonuç, kurumun katılımcı, yenilikçi, yaratıcı, daha hızlı ve esnek bir yapıya kavuşturulmasıdır.