ARAMA’nın hizmetlerinin temel amacı müşterilerinin sürüdürülebilir başarılarını sağlamaktır. Bu amaca hizmet etmek üzere müşterilerine iki temel değer sunmaktadır:

1) Kurumsal gelişim için, kuruma özgü en doğru içerik: Danışmanlık işlevi bilgi içeriğine bağlıdır ancak ARAMA bu bilginin kuruma özgü olarak onun için en doğru şekliyle sunulmasını sağlar. ARAMA’nın sunduğu içeriğin özellikleri:

* Doğru soruyu cevaplayan
* Yenilikçi
* Tüm bilgi birikimini sağlayan
* Tüm faktörleri gözönüne alan şeklinde oluşturulur.

2) Uygulamaya dönük destek: Hayata geçirilmemiş iyi fikirler bir potansiyel olmakla beraber kurum için değer üretmezler. ARAMA fikirlerin hayata geçirilmesi aşamasında aktif olarak destek sunmaktadır.

Böylece ARAMA’nın sunduğu artı değeri değişime dönüşmüş, özgün ve doğru gelişim fikri olarak tanımlamak mümkündür. Bunu sunmak için ARAMA, üçüncü nesil danışmanlık yaklaşımı olarak ortaya koyduğu ARAMA AKIL YÖNETİMİ modelini uygulamaktadır.
(Arama Akıl Yönetim Modeli Şekli)

Katılım, çalışılan konu ile ilgili oluşacak kararlardan etkilenecek veya etkileyecek tüm iddia sahiplerinin katılımı ile çalışmaların yürütülmesi demektir. İddia sahipleri konu hakkında iddiası olan tüm tarafları kapsar.
Bu şekilde oluşturulan kararların müşterinin beklentilerini kapsayacak ve uygulanabilir şekilde tasarlanması sağlanmaktadır.

Katılımlı Yönetim Danışmanlığının Geleneksel Danışmanlıktan Farkı

Geleneksel
Danışmanlık

Yeni Nesil Yönetim
Danışmanlığı

Müşteri Kimdir?

Tepe Yönetimi ve / veya danışmanlık verilen alanın yöneticisi

Tüm iddia sahipleri
Tüm Organizasyon

Çözümü kim, nasıl sunar?

En iyi uygulamalar doğrultusunda danışman

Yaratıcılık ve uygulanabilirlik doğrultusunda danışmanla birlikte kurumun kendisi

İçerik ve çıktılar kimden gelir?

Ağırlıklı olarak danışman

Danışmanın desteğiyle ağırlıklı olarak müşteri

Katılım yaklaşımı nasıldır?

Sınırlı kişiyle, birebir mülakatlar veya toplantılar ile

Yaygın ve aktif katılıma dayalı bilimsel yöntemler ve toplantılar ile

Değişime karşı davranış nasıldır?

Değişime karşı direnç yüksektir. ‘Bu öneriler de nereden çıktı?’ düşüncesi hakimdir.

Değişime karşı direnç düşüktür. ‘Bu önerileri biz ürettik, sıra uygulamada’ düşüncesi hakimdir.

Bilgiye olan yaklaşım nasıldır?

‘Danışman en iyiyi bilir,’ yaklaşımı

‘İşi onu yaşayan bilir ve geliştirebilir’

Uygulama yaklaşımı nasıldır?

Öneriler danışman tarafından rapor halinde yönetime verilir. Yönetim uygulamaya geçirir. Yönetim dışındaki çalışanların çıktıları  sahiplenme oranı düşüktür.

Öneriler danışman ve kurum tarafından beraber üretilir, uygulanır ve izlenir. Kurumun genelinde çıktıların sahiplenilme oranı yüksektir.

Uygulamanın etkinliği nasıldır?

Genellikle daha düşüktür.

Genellikle daha yüksektir.

Maliyet ağırlığı nasıldır?

Yüksek danışmanlık ücreti ağırlıklı

Katılımcıların zaman maliyeti ağırlıklı

Danışmanlık süreci ne sağlar?

Danışman tarafından yapılan önerilerin uygulanması, kısmi değişim ve sahiplenme

Ortak akıl üretme, öğrenme,  benimseme ve uzlaşma ile dönüşümün gerçekleştirilmesi