“Yeni Akıl”, hem uygulanabilir, hem faydalı, hem alışılmadık fikirdir. Yaratıcılık ve yeniliği üretir. Yeni Akıl günümüz rekabetinde farklılaşmayı ve büyümeyi sağlayan en büyük araçtır.

Yeni Akıl üretiminin hedefleri:

Yeni Akıl ürün ve hizmetin yanında rekabet stratejileri, marka iletişimi, iş modelleri, yeni iş alanları, süreçler, yapılar, işbirlikleri ve teknolojileri de kapsar.

Bir kurumda Yeni Aklı geliştirmek için

alanlarının yönetilmesi gerekmektedir. Bu sayede Ortak Akılla büyütülen akıl birikimi, Yeni Aklın yaratıcılığıyla
sürekli gelişen hale dönüştürülür.