Eylem Araştırması alanında “ARAMA” Kürsüsü Tanımı

Haber 08 Nisan 2020

ARAMA bir paradigmadır.

“Aramadan bulamazsın ve değiştirmeden açıklayamazsın” kabulüne dayandırılır. ARAMA; bir bilgi ve eylem üretim sürecidir ve bu süreçte varsayılan “nedensellik” yeniyi veya daha iyiyi arama ile tetiklenir ve başlar; arzulanan geleceğin tasarlanması ve hayata geçirilmesi ile devam eder. Yeniyi ve daha iyiyi tasarlamak yetmez, aynı zamanda uygulamak veya uygulanmasına rehberlik etmek de bir “eylem araştırması” girişimini gerekli kılar.

 

ARAMA bir eylem araştırması yaklaşımıdır.

Etkilenen ve etkileyenlerin katılımı ile oluşturulan demokratik diyalog ortamında yeniyi ve daha iyiyi üretir ve doğrular. Değişim birlikte tasarlandığı ve planlandığı için doğru yorumlanır, tanımlanır, benimsenir ve sisteme aktarılır.

 

ARAMA bir metodolojidir.

Arama bilgi üretme yaklaşımı kapsamında hazır akıl ve yeni akılı ortak akıla dönüştürmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar “Arama Konferansı”, “Karar Konferansı”, “Diyalog Konferansı”, “Tarama Konferansı” gibi farklı amaçlara hizmet eden katılımlı yöntemlerdir.

 

ARAMA bir katılımlı danışmanlık uygulamasıdır.

“Katılımlı yönetim danışmanlığı uygulamaları” Türkiye'de ilk kez 1988'de Oğuz Babüroğlu tarafından ‘Arama Konferansı’ yönteminin gerçekleştirilmesi ile başlamıştır. ‘ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlık Şirketi’ bugüne kadar çeşitli sektör ve ekosistemlerde 1000’in üzerinde uygulama yapmıştır. Türkiye’de neredeyse tüm holdingler, sanayi, enerji, savunma, turizm, tarım, çevre, orman, şehirler, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, birlikler, girişimcilik ekosistemleri, üniversitelerde ve yurt dışında bu metodolojinin öncüsü olmuş ve ‘ARAMA’yı bir kategori ismi haline getirmiştir. Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi’nin sıfırdan tasarım süreçlerinde ve Atatürk, Yaşar ve Anadolu Üniversiteleri gibi digger bazı üniversitelerin dönüşümüne kritik katkı sağlamıştır.

 

Kürsü aşağıdaki hedeflere yönelik çalışacaktır:

1. Türkiye'de yapılan eylem araştırması projelerinin akademik boyutunu desteklemek ve geliştirmek için doktora öğrencileri yetiştirmek,

2. Üniversite- Sanayi iş birliği ile “endüstriyel doktora” yaklaşımı oluşturarak çalışan yöneticilerin de akademik dünyaya kazandırılmasına öncülük yapmak,

3. Sabancı Üniversitesinin farklı Fakültelerinde bu yaklaşım ile çalışan veya çalışmak isteyen diğer öğretim üyelerinin iş birliğini ve bu doktora programına katkısını sağlamak,

4. Eylem araştırması alanında faaliyet gösteren uluslararası platformlarda kurumlar ve akademisyenlerle etkin iş birliği oluşturmak.

 

Bu yolla, Sabancı Üniversitesi’ne aşağıdaki konularda katkıda bulunacaktır:

a) Eğitim, araştırma ve toplumsal etki misyon alanlarının örtüştürülmesi

b) “Practice” boyutunda etkinleşen, fayda üreten ve aranan bir Üniversite olması

c) Girişimcilik ve yenilikçilik öncülüğünü sürdürmesi

 

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

"İmalat Sanayiinin Dijital Dönüşümü"

Makale
18 Haziran 2019 DETAYINI OKU

"Going Large Scale"

Makale
09 Temmuz 2014 DETAYINI OKU
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN