Hakkımızda

Vizyon açan yeni tasarımlar yaratıyoruz.

Katılımlı yöntemlerle desteklenmiş bilimsel çalışmalara dayanan yönetim alanındaki özgün, yeni vizyon yaratan tasarımlarımızı, otuz yılı aşkın süredir müşterilerimize sunuyoruz. Hizmetlerimizin temel amacı müşterilerimizin yüksek etki üreten hamlelerini tasarlamak, uygulamaya geçirmek ve böylece sürdürülebilir başarılarını sağlamaktır.

Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu tarafından temelleri atılmış olan şirketimiz:

  • Katılımlı çalışmalar için bir kategori adı haline gelmiş “Arama Konferansı” yönteminin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı olup 1200’den fazla uygulamayla yaygınlaştırılmasını sağladı.
  • Türkiye’nin en büyüklerinin içinde bulunduğu 100’den fazla şirket ve 24 farklı sektörde dönüşüm deneyimine sahibiz.
  • Hayatın her alanına dokunan 600 müşterimizle yaşadığımız deneyimi her bir yeni çözümün geliştirilmesi için güç olarak kullanmaktayız.
  • Bugün kullandığımız ‘Ortak Akıl’ kavramının geliştiricisi ve ‘katılımlı Yönetim’le birlikte yaygınlaşmasının merkez üssüyüz.
  • Sabancı Üniversitesi’nde kendi adına kurulmuş bir kürsünün ve dünyadaki ilk ve tek eylem araştırması doktora programının ortağıyız.
  • ‘Sıfır Hiyerarşi’, ‘İddiasahibi Yaklaşımı’, ‘Akıl Yönetimi’, ‘Akıl Platformları’, ‘Akıl Kuşakları’ ‘Tri-Blend’, ‘Kapsül’, ‘Üç Boyutlu Müfredat’, ‘Sektörel Çözümler Patikası’, ‘Gelecek Tasarımı’ gibi çok sayıda kavramın geliştiricisiyiz.
  • %90’ı doktora derecesine sahip, 40’ın üzerinde uluslararası ve ulusal çapta konusunda uzman danışmanlık desteği gücüne sahibiz.
  • Sıfır noktasından tasarladığı, ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli yere sahip üç üniversitenin küresel özgünlüklerle donatılmasını sağladık.
  • Turquality kapsamında akredite olmuş bir danışmanlık şirketidir. Bu anlamda Turquality üyesi şirketlerin, danışmanlık hizmet alımında bir avantaj sağlamaktadır.

Yönetim Alanında Vizyoner Tasarım ve Ar-Ge Merkeziyiz

Arama olarak çok sayıda müşterimizin kendilerine özgü ihtiyaçlarına odaklanmış yenilikçi tasarım ve çözümler sunuyoruz. Çalışmalarımız kimi zaman stratejik hamlelerin uygulamaya dönük tasarımı, kimi zaman da bir kurumun tüm fonksiyonlarıyla tasarımını kapsıyor. Bugüne kadar inovasyon, strateji, kurumsal kültür, Ar-Ge, insan kaynakları, finans, pazarlama, yapılanma, kamu yönetimi ve sivil toplum alanlarında önemli tasarımlara imza attık.

Türkiye’nin yanında Norveç, İsveç, Hollanda, Avustralya, İngiltere, ABD ve Kanadalı akademisyen ve uygulamacıları da kapsayan geniş bir ağ kaynağını kullanarak yönetim alanında bir Ar-Ge merkezi olarak çalışmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz kimi çalışmalar uluslararası konferanslarda sunum olarak gerçekleştirilmekte ve yine uluslararası ödüllere layık görülmektedir.

İş dünyası içinde yer alan, üniversitelerle bağlantısını sürdüren ve dünyada yönetim bilimlerindeki gelişmeleri yakından izleyip Türkiye gereksinimleriyle örtüştüren deneyimli danışman ekibimizle müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına olağanüstü çözümler sunmak üzere hazırlıklıyız.

Katılımlı Yöntemlerin ve Ortak Aklın Dünyadaki Öncülerindeniz

Arama’nın danışmanlık olarak bir tasarım ve çözüm üretirken ‘o’ gelecekten etkilenecek tüm iddia sahiplerinin katılımını sağlayan bilimsel yöntemleri kullanıyoruz. Böylece tasarımın üzerine inşa edileceği içgörüyü, tüm ihtiyaç ve beklentileri gösterecek şekilde belirleyebilmekte ve uygulamaya hazır şekilde tasarlayabilmekteyiz. Ancak kısa sürede güvenilir, yenilikçi ve iddia sahipleri tarafından benimsenen etkili tasarımlar üretmek katılıma dayanan bilgi üretimi sayesinde mümkün olmaktadır.

Türkiye’de ilk kez 1988 yılında uygulamaya başladığımız ‘Arama Konferansı’ bugüne kadar özel sektör, kamu ve STK bazında gerçekleştirdiğimiz 1200’ü aşan uygulamayla hem katılımlı çalışmaların kategori adı haline gelmiş hem de katılımlı yönetim kültürünün yayılmasına katkıda bulunmuştur. Arama Konferansı yönteminin altında yatan temel felsefeyi anlatmak için geliştirdiğimiz ‘ortak akıl’ kavramı ise her alanda kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir uyguladığımız Arama Konferansı®, Karar Konferansı®, Katılımlı Tasarım Çalıştayı®, Tarama Konferansı® ve Diyalog Konferansı®, yöntemleri Türk Patent Enstitüsünce tescil edilmiş markalarımızdır. Bu uygulamalarının yanı sıra strateji geliştirme senaryoları, gelecek senaryoları, yönetişim, organizasyon geliştirme, inovasyon tasarımı, kültür yönetimi, konumlama ve pazarlama, ortak çıkar formülü gibi konulara yönelik yapılacak çalışmalar için de uygulanan 22 adet yöntemimiz bulunmaktadır. Bu yöntem çeşitliliğini hem yüz yüze hem online ortamlarda 5 kişiden 1000 kişiye kadar uygulama deneyimine sahibiz.

Hayatın Her Alanındaki Sektörler ve Geniş Türkiye Deneyimini Bütünleştiriyoruz

32 yıldır özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları için ileri çözümler üretiyoruz. 24 farklı sektörde, 600 farklı kurum, 100’den fazla dönüşüm projesi, 1200 katılımlı yöntem uygulamasının deneyimini sunduğumuz tüm çözümlere taşıyoruz.

Holding yatırım stratejileri, havacılık kültürü, kent güvenliği sistemi, Ar-Ge stratejisi, üniversite eğitim modeli, inovasyon ekosistemi, savunma sanayi stratejileri, kadın liderleri geliştirme gibi farklı alanlarda çalışan şirketimiz hayatın her alanında dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin içinde yer almaktayız.

Farklı alanların çözümlerinin kullanılabildiği, ilgili alanların hepsini bütünleştiren tasarımların kapısını açıyoruz. Tasarımlarımızın değer üretimini arttırmak için çözümlerimizde uygulamaya dönük destek sunuyoruz.

Bilimsel Temellere Dayalı Yarı Akademik Bir Danışmanlık Şirketiyiz

Danışmanlık kadromuz iş dünyasının içinde olmasının yanında akademik çalışmalarını da yoğun olarak gerçekleştirmektedir. Tamamına yakını doktora veya lisansüstü derecesine sahip olan çalışma arkadaşlarımız, aynı zamanda farklı üniversitelerde araştırma ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

Times Higher Education’un “Dünyadaki En İyi 500 Üniversite”içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en yenilikçi ve girişimci yükseköğretim kurumu olan Sabancı Üniversitesi’nde kendi adımızla kurulmuş Arama kürsüsüyle iş dünyası ve akademi arasında köprü kurmaktayız. Bu kürsüye bağlı dünyadaki ilk ve tek eylem araştırması doktora programı ile doğrudan bağlantılı çalışarak farklı ülkelerden 25 akademisyenin de içerisinde olacağı bir platformun parçasıyız.

Ayrıca şirketimiz Avustralya'daki Fred Emery Institute’ün (Fred Emery Arama Konferans’ının ilk kuramcısıdır) yönetim kurulu üyesi ve küresel ölçekteki Action Research Plus ağının parçasıdır. Danışmanlarımız aynı zamanda Action Research Journal, International Journal of Action Research, Journal of Systems Research and Behavioral Science and International Journal for Research in Vocational Education and Training gibi çok sayıda derginin yayın kurullarında yer almaktadır.

KLASİK DANIŞMANLIK ARAMA DANIŞMANLIK

En iyi uygulama tektir, herkes onu uygulamalıdır.

Kuruma özgün tasarımın rekabet gücü yüksektir.

Dünyadaki danışmanlık tecrübeleri esastır.

Dünyadaki bilimsel bilgi ve Türkiye’ye uygunluk esastır.

Danışman en iyiyi bilir.

İşi onu yaşayan bilir, danışmanla beraber geliştirir.

Danışmanlık deneyimi kritiktir.

Danışmanların deneyimi kritiktir.

Prof. Dr. Oğuz N. Babüroğlu

Prof. Dr. Oğuz N. Babüroğlu

İngiltere’de lise eğitiminin son iki senesini burslu tamamladıktan sonra 1977’de Sussex Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Bilimleri ve Yöneylem Araştırması Lisans derecesini bitiren Babüroğlu, hemen ardından İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması Lisans sonrası eğitimine başladı. Bir yıl sonra 1978’de Pennsylvania Üniversitesi’nin işletme fakültesi olan The Wharton School’da Sosyal Sistem Bilimleri programında “Kilitlenen Sistemler ve Girdapsal Örgüt Çevresi Kuramı” konulu Doktorasını 1987 yılında aldı.

Öğretim üyesi olarak dünyanın farklı ülkelerinde yedi değişik üniversitede ve bir araştırma enstitüsünde görev yaptı. 1982 – 1986 yıllarında ABD’de West Chester Üniversitesinde İşletmeye Giriş, Üretim Yönetimi, İşletme Politika Ve Stratejisi derslerini verdi. 1986-1989 yıllarında ABD de Clarkson Üniversitesinde İşletme Politikaları ve Strateji, Beşeri Bilimler ve İşletme Perspektifinde Etik ve Organizasyon Davranışı derslerini verdi. 1989 yılında Türkiye’ye dönen Babüroğlu, 1989-1998 yılları arasında yukarda sayılan derslere ek olarak Sosyo-Teknik Sistem Tasarımı ve Değişim Yönetimi gibi dersleri Bilkent Üniversitesi’nde verdi. 1990’da Fransa’da INSEAD’da Değişim Yönetimi dersi verdi, 1992 de Norveç’te Work Research Institute’de Senior Araştırmacı olarak çalıştı ve çeşitli sanayi değişim ağlarına danışmanlık ve değerlendiricilik görevleri yaptı. 2003- 2007 yıllarında Norwegian University of Science and Technology araştırmacılara doktora aldırmak için başlatılan EDWOR isimli doktora programını tasarladı ve dersler verdi. Halen, 1995 yılında kendi yönettiği bir Arama Konferansından ortaya çıkan Sabancı Üniversitesi’nde 1998 tarihinden beri İcraat Geliştirme, İcraat Paylaşımı ve Türkiye’de Yönetim Ortamı derslerini vererek öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Ulusal ve uluslararası platformda katılımlı yöntemlerin yaygınlaşmasına yönelik deneyimi ve akademik çalışmalarıyla alana olan katkılarından ötürü Babüroğlu’na, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Arama Kürsüsü» ihdas edilmiştir. 1980’lerden bu yana uluslararası olarak gerçekleştirdiği katılımlı yöntemlerin özel sektör, kamu ve STK bazında uygulanmalarını 1995 yılında Türkiye’de “Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı” Şirketini kurarak gerçekleştirmeye devam etmiştir. Babüroğlu, bugüne kadar çok sayıda danışmanlık projesini ve katılımlı yöntem uygulamasını gerçekleştirmiştir. Türkiye’yi 1988’de “Arama Konferansı” ile katılımlı yöntemlerle tanıştırmıştır.

Eylem araştırması (Action Research), katılımlı yöntemler, yeni nesil üniversiteler, icraat yönetimi, inovatif kurum ve iş modeli tasarımı, gelecek stratejileri planlama, çatışma ve kilitlenme yönetimi konularında uzmanlaşan Babüroğlu, Merrelyn Emery ile 2000’de yayınladığı “Educational Futures” kitabi yani sıra, Organisation Studies, Human Relations, Action Research ve International Journal of Action Research, Systems Practice and Action Research Bilimsel Yayın organlarında makaleler yayınlamıştır. Son iki yayınını “Tarama Konferansı Yöntemini Katılımlı Anayasa” yapma ile birlikte geliştirdikten sonra yapmıştır.

AACSB (American Accreditation Committee of School of Business)’s EXXON Ödülünü 1989 da Yönetici Eğitiminde Yenilik üzerine almıştır. TÜBİTAK tarafından verilen NATO doktora bursunu 1978-1982 yılları için kazanmıştır, the Society for General Systems Research en iyi makale ödülünü 1986’da, Goodland (İngiltere) Halka hitabet ödülünü 1974'te ve İngiltere de yatılı lisede okumak için OPOS bursunu da 1972-1974 tarihleri için almıştır.

Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN