İş Dünyası için COVID-19 Kriz Kalkanı Eylem Planı

Makale 29 Nisan 2020

Dünya ve Türkiye büyük ve tarihi bir insanlık felaketi ile mücadele ediyor. COVID-19 (Yeni Koronavirüs) salgınının sağlığın ötesinde ekonomi üzerinde de önemli etkileri olacağı öngörülüyor. Farklı ülkeler, farklı sektörler bu ekonomik zorlukları değişik biçim ve fazlarda yaşamaya başladılar. COVID-19 salgının birden çok dalgasının olabileceği düşünülüyor. Şirketlerin karşılaşacağı etkiler de bahsedilen dalgaların artçıları olarak kimi zaman ‘tsunami’ler, kimi zaman da farklı zorluk fırtınaları şeklinde olacak. Şirketler bu yoğun ve büyük kriz bulutuna karşı hazırlıklı olmak zorundalar.

ARAMA olarak iş dünyasında COVID-19’un yıkıcı etkilerini engellemek için yapılması gereken Kriz Kalkanı Eylem Planını uzmanların ve danışmanlarımızın görüşleri, kriz yönetimi literatürü ile şirketlerin en iyi uygulamaları doğrultusunda oluşturduk. Bu plan 13 temel adımdan oluşuyor:

İlk üç eylem kapsayan ‘İnsani Çevrim’, temel güveni sağlama amacını taşıyor.

(1) Sağlığı Koru: Türkiye’de sahip olduğumuz en önemli iç görülerden biri ‘her şeyin başının’ sağlık olmasıdır. Bulaşma riskinin azalmasını sağlayacak tüm önlemlerin alınması gereklidir. Seyahat, toplantı, çalışma, üretim alanlarındaki sağlık protokolleri titizlikle tanımlanmalıdır.

(2) Ekibi Koru: Şirketin tepe yönetiminin güçlü tutulması önemlidir. Bunun için yetkilendirme ve becerilerinin geliştirilmesi çalışmalarının yapılması gerekir. Çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması, streslerinin azaltılması ve morallerinin yüksek tutulması ihtiyacı vardır.

(3) Empatik Liderliği Geliştir: Kriz insanlarda büyük bir kaygı oluşturduğu için liderlerin samimiyet ve empatiyle hareket etmeleri gerekir. Lider amaçları ve misyonu önceleyerek, hızlı şekilde hareketlenmeyi sağlamalıdır. Bunu yaparken kendi anlatısını ve hikayesini ortaya koyması önemlidir.

İkinci üç eylemi ‘Kriz Aklı Çevrimi’ni oluşturur. Bu eylemler şirketin krizde olması gereken zihinsel kapasitesine destek olur.

(4) Durum Farkındalığını Arttır: Şirket kriz boyunca çok titiz bir sinyal izleme sistematiği geliştirmelidir. Zayıf sinyalleri ve noktasal bilgileri, genel bilgilerle bütünleştirerek gerçekçi bir görüş oluşturmalıdır. Böylece belirsizlikler, riskler, doğrudan görüş alanı dışındaki (siber güvenlik gibi) zorluklar ve bunların sonuçları konusunda 360 derece bir farkındalık sağlamalıdır.

(5) Dinamik Karar Yapısı Oluştur: Şirketin hızla ‘Kriz Merkez’ini harekete geçirmesi gerekir. Bu şekilde yapılması gerekenlerin hassas biçimde önceliklendirilmesi sağlanmalıdır. Şirket bütününde fonksiyon ve birimlerin çapraz entegrasyonları arttırılarak karar hizalanmalıdır.

(6) Senaryolara Hazırlan: Şirketin bu dönemde gelecekle ilgili alternatif senaryoları sürekli değerlendirmeye almaları gerekmektedir. Gelecekteki kilit belirsizlikleri saptamak ve bunların olası sonuçlarını analiz etmek gerekmektedir. Normalleşme kadar en kötü durum senaryoları da şirketlerin radarında olmak zorundadır. Böylece farklı senaryolar için şirket A, B ve C senaryolarını geliştirebilir.

Şirket İnsani Çevrim ve Kriz Aklı Çevrimlerinden aldığı ivmeyle kendini kriz için yeniden şekillendirmelidir.

(7) Şirketi Yeniden Şekillendir: Şirketin çekirdek iş modeli krizde hızlı şekilde korumaya alınmalıdır. Bu dönemde olağan dönemlerdeki ortam ve kaynaklar olmayacaktır dolayısıyla önceki strateji ve politikaların geçerliliği askıya alınmaktadır.  Şirketin süreklilik ve kriz planları gözden geçirilmelidir. Kısıtlı kaynaklar dönemindeki yeni stratejiler, öncelikli faaliyetler, kaynaklar, müşteriler, kanallar için tasarım ve değişim hayata geçirilmelidir.

Şirketin yeniden şekillendirilmesinin ardından ‘Operasyonel Korunma Çevrim’iyle krizin etkilerini yönetmek amaçlı aşağıdaki beş eylem hayata geçirilmelidir.

(8) Müşterilerle Bağı Güçlendir: Şirket bu dönemde müşterilerine güven aşılamalıdır. Bunun için kurum kültürünü kaldıraç olarak kullanarak müşterilerle bağı geliştirmek gereklidir. Müşterilerin bu döneme dair ihtiyaçları tekrardan ele alınmalı ve yanıtlanmalıdır. Müşteri hizmetlerinin kriz yol haritası oluşturulmalıdır. Müşteri ihtiyaçları ve etkileşimi otomasyonla desteklenmelidir.

(9) Finansı ve Tasarrufu Yönet: Kriz döneminde şirketin önemli ihtiyacı nakit ve likiditenin yönetimidir. Şirket finansal senaryo modellerini geliştirerek kısa vadeli likidite stratejisini revize etmelidir. Ayrıca hızlı bir biçimde maliyet düşürme programını hayata geçirmelidir. Bu programın önemli bir parçası da devletin desteklerinden azami yararlanma politikası olmalıdır.

 (10) Değer Zincirini Yenile: Şirket öncelikli olarak ilk aşama değer zincirindeki riskleri ve öncelikleri değerlendirmelidir. Böylece değer zinciriyle ilgili alternatif strateji ve politikalar oluşturmalı, çevik planlama kapasitesini geliştirmelidir. Satınalma alanında hızlı kazanımlar öne çıkarılmalı ve değer zinciri güvenli düşük vites modu oluşturulmalıdır. 

(11) Dijitalleşmeyi Arttır: Şirketin bu dönemde dijitalleşmeyi hızlandırması gereklidir. Şirket dijitalleşmede öncelikli alanlarını belirleyip uygulamaya geçirmelidir. Dijital fabrikanın, dijital iş yerinin geliştirilmesi ve dijital kültürün kurumun her noktasına yayılması büyük önem taşımaktadır.

(12) Paydaşlarla Açık İletişim Kur: Şirket bu dönemde paydaşlarıyla açık ve sık bir iletişim politikası benimsemelidir. Öncelikli paydaşlarla iletişim için bir yol haritası belirlemelidir. Şirket, sermayedarları, fon sağlayıcıları ve yönetim kurullarıyla yakın bir iletişim içinde olmak zorundadır. Benzer şekilde düzenleyici kurumlarla olan etkileşim bazı sektörler için kritik önem taşır.

(13) ‘Yeni Normal’ için Tasarla: Şirketlerin gelecek başarılarında normalleşme için hazırlıkları çok önemli olacaktır. Yeni normalin hayal edilmesi ve bunun için şirketin iş modelinin yeniden tasarlanması gereklidir. Geleceğin farklı opsiyonlarında şirketin şekillendirici ve uyum sağlayıcı rolleri belirlenmelidir. ‘Yeni Normal’de başarıyı getirecek stratejiler geliştirilmelidir.

COVID-19 (Yeni Koronavirüs) Kriz Kalkanı Eylem Planı bu 13 adımın ‘Yeniden Değerlendirme Çevrimi’yle sürekli yinelenmesi gerektiğini öngörmektedir. Bu dönemde başarı için ortak akıl doğrultusunda karar verme ve uygulama kaçınılmaz olacaktır.

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

ARAMA’nın hizmet verdiği iki üniversite THE listesinde!

Haber
28 Nisan 2020 DETAYINI OKU

"İmalat Sanayiinin Dijital Dönüşümü"

Makale
18 Haziran 2019 DETAYINI OKU

Tasarım Strateji Belgesi Arama Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

Haber
03 Haziran 2016 DETAYINI OKU
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN