Stratejik Planlama – Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi için Arama Danışmanlık ile beraber gerçekleştirdiğimiz Arama Konferansları sonucunda aşağıdaki kazanımları elde ettik.

  1. 1.  50 yıllık tecrübeye sahip Anadolu üniversitesi olarak iletişim, rekabet gibi değişen dünya koşullarında ilk defa kendi kendimizi sorguladık. Yaptığımız Arama Konferansı'nda Dünya trendlerini de dikkate alarak kendi yetenek ve kabiliyetlerimizle örtüşen bir vizyon, misyon ve strateji çıkardık. Hem Yaşam boyu öğrenme merkezi hem de dünya üniversitesi vizyonu çıktı. Bu Anadolu Üniversitesi’nin 50 yıllık birikiminin 3 kelimeyle özetidir: Yaşam boyu eğitim. Bu konferanslarda yediden yetmişe yaşam boyu eğitim ve öğretim çıktı.
  2. 2.  Öğrenme ve öğrenci merkezi oldu. Mukayeseli üstünlüklerimiz çıktı hem ulusal hem uluslararası anlamda, açık ve uzaktan öğretim, havacılık, raylı sistemler ve özel eğitim (bütün özel eğitim, üstün zekalı eğitim de dahil).
  3. 3.  Vizyonumuz "Dünya Üniversitesi" vizyonumuzla birleşmiş oldu. Yaptığımız ilk Arama Konferansı sonucunda, diğer fakültelerle Arama Konferansı yapma ihtiyacı doğdu, 5 değişik fakültede Arama Konferansı yaptık. Sonuçta üniversite vizyonu ile fakülte vizyonlarını örtüştürdük, bütüncül bir yaklaşım getirdik. Performans hedeflerini de belirledik.
  4. 4.  Bütün konferanslardan çıkan sonuçları mali bütçeye koyduk, mali bütçeyi stratejik planla da birleştirdik. Kaynak vizyon arasında bir bağ kurmuş olduk. Vizyonun kağıt üzerinde kalmamasını sağladık. 1 Ocak 2011'den itibaren vizyonumuzda, stratejik planda ana hedefleri, alt hedefleri belirlenmemiş hiçbir iş için kaynak kullanmıyoruz. 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesine uygun kullanıyoruz. Konferanslar kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanma imkanı sağladı.
  5. 5.  Konferanslarda belirlenen öncelikli dört alandan iki tanesi havacılık ve raylı sistemler alanlarını mükemmeliyet merkezine dönüştürdük: "Center of excellence". Yatırım programlarına kondu. Türkiye’nin ilk raylı sistem merkezi olduk. Havacılıkta motora odaklandık. Sonuçlarını da almaya başladık.
  6. 6.  Araştırma kapasitemiz ve projelerimizin hacmi büyüdü, sayısı büyüdü. Araştırma da arttı. Topluma katkımız arttı. Üniversitelerin 3 temel fonksiyonu; eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonunu etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmeye başlandı. Bütün bu yaptığımız çalışmalar Arama Konferansları ile başlayan çalışmalarımızın sonucudur.
  7. 7.  İzleme ve değerlendirmeyi, yazılım programlarımız ile destekliyoruz. Gelecek yıl üniversitenin her bir fakültesinin, her bir bölümünün, her bir anabilim dalının, her bir çalışanın üniversiteye katkısını izleme imkanını bulacağız. Performans odaklı, kaynaklarını etkin kullanan, bir dünya üniversitesi yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
  8. 8.  Üniversite personelinin yönetime, faaliyetlere, kararlara katılmasını sağladık, bunu Arama Konferansları ile yaptık; katılımları müthiş arttı, aidiyet duygusunu ve bağlılıklarını arttırdı.
  9. 9.  Bu çalışmalar kurumda birimlerin belli bir ortak hedefte birleşmelerini sağlayarak birimler arası inanılmaz bir sinerji yarattı.

Bütün bunları Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu önderliğinde Arama Danışmanlık’la yaptığımız çalışmalarla gerçekleştirdik; binlerce teşekkür ediyoruz. Rektörlere, kamu kuruluşlarına tavsiye ediyoruz.

 

Prof. Dr. Davut Aydın
Anadolu Üniversitesi Rektörü

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Sıfır Noktasından Akademik Tasarım-Sabancı Üniversitesi

Sıfır Noktasından Akademik Tasarım–Özyeğin Üniversitesi

Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN