Definition of the “ARAMA” Chair in Action Research

News 08 April 2020

 

ARAMA is a paradigm.

“Aramadan bulamazsın ve değiştirmeden açıklayamazsın” kabulüne dayandırılır. ARAMA; bir bilgi ve eylem üretim sürecidir ve bu süreçte varsayılan “nedensellik” yeniyi veya daha iyiyi arama ile tetiklenir ve başlar; arzulanan geleceğin tasarlanması ve hayata geçirilmesi ile devam eder. Yeniyi ve daha iyiyi tasarlamak yetmez, aynı zamanda uygulamak veya uygulanmasına rehberlik etmek de bir “eylem araştırması” girişimini gerekli kılar.

 

ARAMA is an action research approach.

Etkilenen ve etkileyenlerin katılımı ile oluşturulan demokratik diyalog ortamında yeniyi ve daha iyiyi üretir ve doğrular. Değişim birlikte tasarlandığı ve planlandığı için doğru yorumlanır, tanımlanır, benimsenir ve sisteme aktarılır.

 

ARAMA is a methodology.

Arama bilgi üretme yaklaşımı kapsamında hazır akıl ve yeni akılı ortak akıla dönüştürmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar “Arama Konferansı”, “Karar Konferansı”, “Diyalog Konferansı”, “Tarama Konferansı” gibi farklı amaçlara hizmet eden katılımlı yöntemlerdir.

 

ARAMA is an application of the participatory consulting.

“Katılımlı yönetim danışmanlığı uygulamaları” Türkiye'de ilk kez 1988'de Oğuz Babüroğlu tarafından ‘Arama Konferansı’ yönteminin gerçekleştirilmesi ile başlamıştır. ‘ARAMA Katılımlı Yönetim Danışmanlık Şirketi’ bugüne kadar çeşitli sektör ve ekosistemlerde 1000’in üzerinde uygulama yapmıştır. Türkiye’de neredeyse tüm holdingler, sanayi, enerji, savunma, turizm, tarım, çevre, orman, şehirler, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, birlikler, girişimcilik ekosistemleri, üniversitelerde ve yurt dışında bu metodolojinin öncüsü olmuş ve ‘ARAMA’yı bir kategori ismi haline getirmiştir. Sabancı Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi’nin sıfırdan tasarım süreçlerinde ve Atatürk, Yaşar ve Anadolu Üniversiteleri gibi digger bazı üniversitelerin dönüşümüne kritik katkı sağlamıştır.

 

The Chair will work towards the following goals:

1. To provide a PhD education to support and develop the academic dimension of action research projects in Turkey,

2. To lead the transition of executives into the academic world by facilitating the collaboration between industry-university partnership via the ‘‘Industrial PhD’’ approach,

3. To enable the collaboration and the contribution of faculty members from different Schools of Sabancı University who are working or want to work through action research approach,

4. To forge effective alliances with institutions and academicians who are active in international action research platforms.

 

As such the Chair will contribute to Sabancı University in the following topics:

a) To blend the University’s mission areas of education, research and societal impact

b)To be a University that is effective in the ‘practice’ dimension so that it is relevant and that is sought after,

c) To continue its leadership in being an entrepreneurial and innovative university

 

 

You may also be interested in

Design Strategy Document Search Conference Held in Istanbul

News
03 June 2016 READ MORE

"Going Large Scale"

Article
09 July 2014 READ MORE
We aim to help you achieve outstanding success. CONTACT US