Kültürel Dönüşüm ve Değişim Yönetimi

"Kültür tesadüfe bırakılamaz, YÖNETMEK GEREKİR..."

kültürel dönüşüm

Kültürünüzü Vizyon ve Stratejilerinizi Destekleyecek Şekilde Dönüştürüyoruz

Bizi bugünlere getiren mevcut kurum kültürümüz yarınlara taşıyabilecek mi? Kültürümüzü nasıl geleceğe hazırlayacağız?....Kurum kültürü ile ilgili bu ve benzeri sorular sizin de aklınızı kurcalıyorsa sizi bir kahve sohbetine davet ediyoruz.

kültürü yönetmek

Kurum Kültürünü yeniden sorgulamak ve yönetmek, özellikle aşağıdaki durumlarda, geleceğe hazırlanmak için kritik bir önem taşıyor.

Geleceğinizi, vizyon ve stratejilerinizi destekleyen kurum kültürünü katılımlı yöntemlerle tanımlıyoruz ve hayata geçiriyoruz.

Kültürün Tanımlanması ve İçselleştirilmesi Sürecinde Eşsiz Deneyime Sahibiz

Ekibimiz Kültürel Dönüşüm konusunda sektörel çeşitlilik, proje sayısı ve süresi, kapsam genişliği ve derinliği açısından, Türkiye’de en fazla tecrübeye sahip uzmanlardan oluşuyor.

Sadece tasarım ve tanımlama değil uygulama konusunda derinlemesine uzmanlık ve saha tecrübemizi ortaya koyarak parmağımızı taşın altına koyup sizinle omuz omuza yol arkadaşı oluyoruz.

30 yıllık tecrübemiz gösteriyor ki tanımlama sürecinin doğru ve çoklu yöntemlerle yürütülmesi benimseme ve içselleştirme üzerinde inanılmaz önemli bir rol oynuyor. Buna ek olarak, kurumlar en çok tanımladıkları kültürü yaşatma ve içselleştirme konusunda zorluk çekiyorlar. Kültürel Dönüşüm demek paradigma ve davranış değişimi demektir. Dolayısıyla sadece tanımlanan değerlerin iletişimini yapmak veya eğitim vererek bireysel gelişime odaklanmak Kültürel Dönüşüm için yeterli olmuyor ve şirketler istedikleri değişimi yaratamıyorlar. İşte bu nedenle hem birey hem de kurumun içselleştirme, paradigma ve davranışsal değişim sürecini şekillendirip yaşatarak dönüşümü somutlaştırıyor, gözle görülür hale getiriyoruz.

Kültürü etkileyen tüm aktör ve faktörleri aynı anda harekete geçirerek kolektif bir dönüşüm süreci yaşatıyoruz.

değişim yönetimi süreci

KATILIM SAĞLA VE HAREKETE GEÇİR

ORTAK ANLAYIŞ VE MUTABAKAT OLUŞTUR

İÇSELLEŞTİR VE ENTEGRE ET

SÜREKLİLİĞİ SAĞLA

2-3 sene içinde Yapılan Ölçümlerde 15 ile 45 Puan Arasında Gelişim Kaydediyoruz

Gerçekleştirdiğimiz projelerde Kültür ve Çalışan Bağlılığı ile ilgili ölçümlerde 15 ile 45 puan arasında gelişim sonuçları yakalıyoruz. Bu şekilde, şirketlerin hedeflerine giden yolda enerjilerini ortak yönde ortaya koyarak potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkıda bulunuyoruz.

Kültürel Dönüşüm ve Ortak Kültür Yönetimi

Yeni Nesil Kültürel Dönüşüm

Çevik Organizasyon, Dijital Dönüşüm, İnovasyon gibi yeni nesil organizasyonel dönüşümler önemli bir Kültürel ve Davranışsal Dönüşüm ihtiyacı yaratıyor.

Kurumlar genellikle önce vizyon ve stratejilerini destekleyecek organizasyonel değişimi yapıp sonra bunun gerektirdiği Kültürel Dönüşümü oluşturmak gibi bir sıralama izliyorlar. Bunun temel nedenlerinden biri organizasyonel değişimin kültüre göre daha somut ve elle tutulabilir olduğunun düşünülmesi. Oysa Organizasyonel Dönüşüm kendi başına güçlü bir anlam ve amaç değildir, bir araçtır. Organizasyonel dönüşümü önce yapmak bir ‘aracın’ ‘amaç’ haline gelmesine neden olabiliyor. Bu da neyin neden yapıldığı, gerekliliği ve değişim istekliliği konularında boşluk ve çelişkiler yarattığı gibi, aktif veya pasif, değişime direncin de yükselmesine neden oluyor.

İşte bu nedenle, bu organizasyonel dönüşümlere başlanmadan önce veya eş zamanlı olarak Kültürel Dönüşümü ele almak kritik önem taşıyor.

Bu süreçlerde,

 • Kurumun ve çalışanlarının gitmek istedikleri ortak geleceği ve onları bu geleceğe götürecek ‘ideal kültürü’ katılımlı olarak birlikte tanımlıyoruz.
 • Bu tanım herkesin kendinden birşeyler bulduğu herkesin ‘ortak doğrusu’ yani ortak ‘anlam ve amaç’ haline geliyor.
 • Gündemdeki organizasyonel değişim de, örneğin ‘Çevik Organizasyon’ artık herkes için doğru yerini buluyor ve ortak anlam ve amaç için bir araç olarak algılanıyor.
 • Sonrasında hem üst yönetim, hem tüm yöneticiler hem de çalışanlar için (özellikle örneğin çevik dönüşümde üst ve orta kademe yöneticiler zor paradigma değişiklikleri yaşamak zorunda kalıyorlar) çok boyutlu ve güçlü bir paradigma ve davranışsal değişim süreci yaratıyoruz.
 • Sadece bireye değil birlikte dönüşmeye odaklanıyoruz, ilişki biçimlerinin somut değişimini tetikliyor ve sürekliliğini sağlıyoruz.

Kültürel dönüşümü önce yaşayan müşterilerimiz Çevik Organizasyon dönüşümü için güçlü bir gerekçe, anlam, zihinsel ve duygusal zemin yarattıklarını ifade ediyorlar.

Toplam Fayda için İşbirliği Kültürü

Etkili ve başarılı toplum ve toplulukların en önemli özelliklerinden biri güçlü işbirliği kültürüdür. İşbirliği kültürünün temelinde ise karşılıklı güven ve açık iletişim yatar.

İşbirliğinin talimata veya kompleks süreçlere gerek kalmadan kendiliğinden harekete geçebildiği şirketler karşılaştıkları irili ufaklı zorlukları çok daha hızlı ve etkili bir şekilde aşıyorlar ve potansiyellerini daha fazla açığa çıkarabiliyorlar.

Oysa sorunların yukarı eskale edildiği, toplantılarda çözümden çok problemin kimden kaynaklandığı ile vakit kaybının yaşandığı, departmanların topu birbirlerine attığı, ‘benim hedefimde yok’ ifadesinin tekrarlandığı, kimsenin kendi metriğinden vazgeçmediği, -mış gibiliklerin yaşandığı şirketlerde ‘Toplam Fayda’dan feragat edildiği ve patinaj çekildiği gözleniyor.

Böyle durumlarda, Toplam Fayda için İşbirliğini güçlendirmek üzere Kültürel Dönüşüm çalışmaları yapıyoruz:

 • Kurum içinde departmanlar arasında ve/veya bayi veya tedarikçilerle işbirliği kültürünü 4 ana etkileşim alanında analiz ediyoruz.
 • Mevcut ve ideal işbirliği kültürünü katılımlı olarak tanımlıyoruz.
 • Farklı yönetim seviyelerinde yüzleşmeler ve farkındalıkların yaşanmasını, kabullenme ve ortak akıl üretme süreçlerini kolaylaştırıyoruz.
 • Toplam Fayda için İşbirliği Prensiplerini (Ground Rules) belirliyoruz.
 • Bu prensiplerin hayata geçmesi için aksiyon planları yapıyoruz.
 • Üst yönetimin mutabakat ve taahhüdü ile süreci güçlendiriyoruz.
 • Aksiyon planlarını sizinle birlikte uygulamaya geçiriyoruz.

Toplam Fayda için İşbirliği Kültürüne yönelik çalışan müşterilerimiz toplantılarının artık eskisi gibi gergin geçmediğini, toplantılara eskisi gibi herkesin kılıçlarını kuşanıp gelmediğini, ‘problemi kimin hanesine yazalım’dan ‘şirketin toplam faydası için doğru olan ne?’ sorusuna geçildiğini, sorunlar olsa da  ‘yokuşa sürme’ tutumunun neredeyse hiç kalmadığını, çoğunluğun çok daha iyi niyetli ve pozitif tutum gösterdiğini ifade ediyorlar.

Tedarik Zincirinde Kültürel Dönüşüm

Şirketler gitgide tek başlarına gelişmenin yeterli olmadığını fark ediyorlar ve Kültürel Dönüşüm süreçlerine Bayileri ve Tedarikçilerini de dahil ederek tüm Tedarik Zincirinde dönüşüm gerçekleştirme ihtiyacı duyuyorlar.

Bayiler ve Tedarikçilerle Ortak Kültürü kısa vadeli bakış ve güç ilişkisinden güvene ve açık iletişime dayalı verme-alma dengesi ve uzun vadeli kazan-kazan ilişkisine doğru taşıyoruz.

Bayilerle ve Tedarikçilerle Ortak Kültür Oluşturma çalışmalarında;

 • Farklı Bayi / Tedarikçi segmentlerinden oluşturulan örneklem gruplar ve onlarla doğrudan veya ikincil temas içinde olan Ana Firma çalışanlarından oluşturulan gruplarla birebir görüşmeler ve çalıştaylar yapıyoruz.
 • Çalıştaylarımız sadece İşbirliği Kültürünü tanımlamakla ilgili veri toplamaya değil aynı zamanda yüzleşmeler, farkındalıklar yaşamaya ve ortak akıl üretmeye yönelik platform oluşturuyor.
 • Farklı perspektiflerden bakan ve çıkar çatışması içinde olduğu algısında olan paydaşlar ortak amaç ve toplam fayda etrafında birleşmenin zorlayıcılığı ve tatminkarlığını bir arada yaşıyorlar.
 • Ortak aksiyon planlarını eğitilmiş kültür elçileri ve diyalog üzerine kurulu mekanizmalarla çoklayarak yayılımı sağlıyoruz.
 • Kültürel dönüşümü Bayileri ve Tedarikçileriyle beraber yaşayan müşterilerimiz Ana Firma- Bayi veya Ana Firma-Tedarikçi ilişkilerindeki ‘böyle gelmiş böyle gider’leri yıkabilme şaşkınlığı ve keyfini ifade ediyorlar.

Kolektif Liderlik Kültürü

Kurumlar liderlik gelişimine yönelik pek çok program uyguluyorlar, ancak programları beğenmelerine ve bireysel düzeyde ve mesleki konularda olumlu bazı sonuçlar almalarına rağmen kurumsal düzeyde ve davranışsal boyutta top yekûn güçlü bir dönüşüm etkisi hissedemediklerini ifade ediyorlar.

Bir yandan da şirketlerde çalışanlardan, yöneticilerin birbirleriyle tutarlı olmadıkları, çelişen uygulamalar yaptıkları veya mesajlar verdikleri, bazılarına daha fazla güvenilirken diğerlerine şüpheyle ve tedirginlikle yaklaşıldığı, bazıları ‘varsın’, ‘değerlisin’, ‘güvenilirsin’ mesajlarını güçlü bir şekilde verirken diğerlerinin kapısı açık olsa dahi içeri adım atan olmadığı gibi geribildirimler alıyoruz.

Kolektif Liderlik Mekanizması ile dönüşümü tetikleyecek potansiyel gücü harekete geçiriyoruz.

 • Kurum içinde hem yatay hem de dikeyde ‘Kolektif Liderlik Bilincini’ geliştiriyor ve ‘ortak ve birlikte liderlik’ becerisini artırıyoruz.
 • Tüm yönetim kademelerinde ortak değerlere ve iş-insan dengesine dayanan ortak liderlik duruşu ve tutarlılık oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.
 • Vizyona doğru yolculuğun, stratejilerin ve kültürün bilinçli ve sistematik yönetilmesinde her seviyedeki liderler arasında tutarlılığı sağlıyoruz.
 • Ortak iletişim ve algı yönetimi mesajları geliştirilmesini ve tüm yöneticilerin tek ses olarak hareket etmelerini sağlıyoruz.
 • Yöneticilerin kendi aralarında ve çalışanlardan sistematik olarak ileri ve geri bildirim almalarını ve Kültürel Değer ve Prensiplerin yaşatılması için kişi ve olaylara zamanında müdahale edilmesini sağlıyoruz.

Kurum Kültürü İçselleştirme ve Entegrasyon

Kültürel Dönüşüm sürecinde, arzulanan kültürü tanımlamak ve iletişimini yapmak çok önemli, ancak hayata geçmesi ve yaşayan bir kültür haline gelmesi açısından yeterli değil.

Arzulanan kültürün benimsenmesi, içselleştirilmesi, davranışlara, iş yapış ve ilişki biçimlerine  yansıması için 3 boyutlu bir İçselleştirme ve Entegrasyon Stratejisi izliyoruz. Bu 3 boyutlu strateji doğrultusunda katılımlı olarak müşterimize özel bir Eylem Planı yapıyoruz.

Kültürel Dönüşümde İçselleştirme ve Entegrasyon sürecini merak ediyorsanız sizi bir kahve sohbetine davet ediyoruz.

içselleştirme ve entegrasyon stratejisi

Paradigma ve Davranış Değişimi

Arzulanan kültürün hayata geçmesi için paradigma ve davranış değişimine yönelik uzun soluklu bir süreç izlemek gerekir. Davranışların kalıcı olarak değişmesi için paradigma değişikliği üzerinde çalışılmalıdır. Bu nedenle kullandığımız tüm araçlar ve oluşturduğumuz tüm süreçler öğrenme ve davranışsal değişim aşamaları arasındaki geçişleri sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

Sistem, Süreç ve Organizasyon ile Entegrasyon

Davranışsal değişimin önünü açmak ve hızlandırmak için çalışanların bu yeni davranışları hayata geçirmesini kolaylaştıracak örgütsel zemini de oluşturmak gerekir. Yani sistemler, süreçler ve organizasyonel işleyişin içine belirlenen kültürel değerler ve prensipleri entegre etmek ve bunları yeni kültürle uyumlu hale getirmek davranışsal değişimi destekler.

Yönetişim ve Süreklilik

Kültürel Dönüşümle ilgili yola çıkan müşterilerimizin bize en çok sordukları sorulardan biri ‘Peki ama geriye dönüş olmamasını yani sürekliliği nasıl sağlayacağız?’. Bu soru içselleştirme stratejisi açısından önemlidir. Arzulanan kültürün yerleşmesi için üst yönetimden başlayarak tüm yöneticilerin tüm karar ve uygulamalarında Değerler ve Kültürel Prensipleri dikkate almalarının, her an ve her durumda hayata geçirebilmelerinin sürekliliğini sağlamak üzere Yönetişim ve Süreklilik Mekanizmaları kuruyoruz. Böylece tıpkı bisiklete binmeyi öğretir gibi kuruma ve çalışanlarına destek verip sonra yavaş yavaş bisikletin arkasından tutmayı bırakıyoruz ve dönüşüm yolculuğu devam ediyor.

Başarısız kültürel dönüşüm projelerine baktığınızda sadece ölçüm, iletişim ve çalışan memnuniyetinin yüzeyde görünen unsurlarına hitap eden aksiyonlar gibi yüzeysel çalışmalar yapıldığını, paradigma, davranış değişimi ve kurumsal işleyişe entegrasyonun ve süreklilik mekanizmalarının göz ardı edildiğini görebilirsiniz.

Ortak Kültür Farkındalık Seminerleri

Kültürel Dönüşüm sürecinde tüm kurum genelinde Değerler ve Kültürel Prensiplerle ilgili ortak dil ve anlayış oluşturmak için Ortak Kültür Farkındalık Seminerlerini yapıyoruz.

Bu seminerler, kalabalık gruplarla yapılıyor ve bu sayede hem Ofis Çalışanları (Beyaz Yaka) hem de Saha Çalışanlarının (Mavi Yaka) tamamının katılımını sağlayabiliyoruz. Her iki grup için farklı tasarımlar yapıyoruz ve özellikle mavi yaka çalışanlar için canlı drama ile (tiyatro skeçleri ile) semineri entegre ediyoruz. Böylece çok daha anlaşılır, net, akılda kalıcı mesajlar verebilmiş oluyoruz.

Ortak Kültür Farkındalık Seminerlerinin Amaçları:

 • Değerler ve Kültürel Prensiplerle ilgili ortak dil ve anlayış oluşturmak.
 • Her bir bireyin kültürel dönüşümde rolü olduğu farkındalığını oluşturmak.
 • ‘Kültürel dönüşüm sürecinde benim de dönüşüm ihtiyacım var’ farkındalığını oluşturmak.
 • Etki alanını ve etki alanında harekete geçebileceği ile ilgili farkındalık uyandırmak.

Kültür Liderliği® Eğitim ve Rehberlik Uygulamaları

Kültüre kim liderlik eder? Üst yönetim mi?

Kültürü kurumdaki her bir birey etkiler. Özellikle etki alanlarının genişliği ve derinliği açısından her bir yönetici yaptıklarıyla yapmadıklarıyla, söyledikleriyle, söylemedikleriyle, farkında olsalar da olmasalar da kültürü etkiler ve kültüre liderlik ederler. Bu nedenle bu etkileme gücünü doğru kullanabilmeleri, kültüre bilinçli, sistematik ve tutarlı bir şekilde liderlik edebilmeleri için, tepe yönetimden ilk kademe yöneticilere, takım liderlerine, formenlere kadar tüm yöneticileri bilgi, araç ve yöntemlerle donattığımız bir uygulama süreci oluşturuyoruz.

 • Yaptığımız birebir görüşmeler ve çalıştaylar yardımıyla kurumda baskın liderlik kültürünü, davranışlarını ve bunların altında yatan paradigmaları tespit ediyoruz.
 • Arzulanan kültürü temel alarak paradigma ve davranışları nereden nereye doğru değiştireceğimizi ve buna uygun olarak size özel araç ve yöntemleri belirliyoruz.
 • Tüm yöneticilerin belirlenen değerler ve kültürel prensipleri tutarlı ve doğru bir şekilde hayata geçirmelerini ve ideal kültüre liderlik etmelerini sağlamak için paradigma ve davranış değişikliği sürecini oluşturuyor, pekiştiriyor, takip ediyoruz.
 • Tüm ilişki ve iş yapış şekillerinde değişimi tetikleyen ve yeni davranışların deneyimlenmesine yönelik bir uygulama süreci yaşatarak değişimi somut ve elle tutulabilir hale getiriyoruz.

Bu sayede yöneticiler;

 • Sistematik ve aktif bir şekilde arzulanan kültürü benimsiyorlar
 • Ekiplerinin ideal kültürü benimsemelerine destek oluyorlar
 • Yöneticilerine, aynı seviyedeki yöneticilere ve ekiplerine rol model oluyorlar
 • Kurum içinde güven ilişkisi ve olumlu iklim oluşturmaya katkıda bulunuyorlar

Kültür Liderliği® Eğitim ve Rehberlik Uygulamalarını merak ediyorsanız ve Liderlik Programlarınız içine entegre etmek istiyorsanız sizi bir kahve sohbetine davet ediyoruz.

Kolektif Liderlik Uygulamaları

Kurumlar liderlik gelişimine yönelik pek çok program uyguluyorlar, ancak programları beğenmelerine ve bireysel düzeyde ve mesleki konularda olumlu bazı sonuçlar almalarına rağmen kurumsal düzeyde ve davranışsal boyutta top yekûn güçlü bir dönüşüm etkisi hissedemediklerini ifade ediyorlar.

Bir yandan da şirketlerin çalışanlarından, yöneticilerin birbirleriyle tutarlı olmadıkları, çelişen uygulamalar yaptıkları veya çelişen mesajlar verdikleri, bazılarına daha fazla güvenilirken diğerlerine şüpheyle ve tedirginlikle yaklaşıldığı, bazıları ‘varsın’, ‘değerlisin’, ‘güvenilirsin’ mesajlarını güçlü bir şekilde verirken diğerlerinin kapısı açık olsa dahi içeri adım atan olmadığı gibi geribildirimler alıyoruz.

Kolektif Liderlik Uygulamaları ile dönüşümü tetikleyecek potansiyel gücü harekete geçiriyoruz.

 • Kurum içinde hem yatay hem de dikeyde ‘Kolektif Liderlik Bilincini’ geliştiriyor ve ‘ortak ve birlikte liderlik’ becerisini artırıyoruz.
 • Tüm yönetim kademelerinde ortak değerlere ve iş-insan dengesine dayanan ortak liderlik duruşu ve tutarlılık oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.
 • Vizyona doğru yolculuğun, stratejilerin ve kültürün bilinçli ve sistematik yönetilmesinde her seviyedeki liderler arasında tutarlılığı sağlıyoruz.
 • Ortak iletişim ve algı yönetimi mesajları geliştirilmesini ve tüm yöneticilerin tek ses olarak hareket etmelerini sağlıyoruz.
 • Yöneticilerin kendi aralarında ve çalışanlardan sistematik olarak ileri ve geri bildirim almalarını ve Kültürel Değer ve Prensiplerin yaşatılması için kişi ve olaylara zamanında müdahale edilmesini sağlıyoruz.

kollektif liderlik uygulaması - şema

Kurum Kültürü Araştırmaları ve Çalıştayları

Kurum Kültürü Araştırmaları ve Çalıştaylarımız: 

 • Vizyon ve Değerler Çalıştayları
 • Ortak Kültür Çalıştayları
 • Üst Yönetim Hizalanma ve Mutabakat Çalıştayları
 • Toplam Fayda için İşbirliği Çalıştayları
 • Diyalog Çalıştayları

Diyalog Çalıştayları ve Toplantıları

Kültürel Dönüşüm sürecinde Diyalog Çalıştayları değerlerin yaşatılmasına zemin oluşturur ve tarif edilen ideal kültürün günden güne daha fazla içselleştirilmesine destek olur.

Farklı İhtiyaçlara Yönelik Diyalog Çalıştayları ve Toplantıları:

 • Departmanlar Arası Diyalog Çalıştayları
 • Yönetici – Çalışan Diyalog Çalıştayları
 • Bayi – Ana Firma Diyalog Çalıştayları
 • Tedarikçi – Ana Firma Diyalog Çalıştayları
Kültürel Dönüşüm ve Değişim Yönetimi hizmeti
verdiğimiz referanslarımız

Ekibimiz sektörel çeşitlilik, kapsam çeşitliliği, genişliği ve süre açısından, Türkiye’de en fazla tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır

Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN