Kurumlar Arası İş Birliği Formülü

Kurumlar arası iş birliği farklı düzlemlerde büyük ihtiyaç bulunan bir alandır. Burada önemli olan işbirliğindeki ortak çıkar formülünün tasarlanabilmesidir. Arama Danışmanlık olarak çok sayıda işbirliği projesi deneyimimizi yeni işbirliği çalışmalarına yansıtmaktayız. Bu işbirlikleri farklı amaçlarla farklı yapılarla gerçekleştirilebilmektedir. Katılımlı yöntemlerimizle ortak akla dayalı kazan-kazan formüllerini tasarlamakta ve uygulama planlarına dönüştürmekteyiz.

Sektörel İşbirliği

Sektörlerde de rekabet öncesi iş birliklerini arttırma ve sektörün kendini düzenleme yeteneğini geliştirme amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte, patentleri Arama Danışmanlık’a ait olan: Arama Konferansı, Karar Konferansı ve Diyalog Konferansı yöntemlerini uyguluyoruz. Arama Konferansıyla sektörün hedefleri ve stratejileri belirlendikten sonra Karar Konferansında, sektörün öncelikli hedeflerini ve projelerini saptıyoruz. Bu öncelikler doğrultusunda sektörel çalışma grupları kurarak ve projelerin detaylı fizibilite çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Diyalog konferansında ise bu çalışmaları tüm sektörle paylaşarak iş birliği protokolü haline getiriyoruz. Böylece vizyondan eyleme uzanan süreçle sektörün ortak çıkar formülü geliştiriyoruz.

Tedarikçi ve Bayi Geliştirme

İşbirliği çalışmalarında tedarikçi ve/veya bayi performanslarını geliştirmek için stratejiler oluşturuyoruz. Tedarikçi/Bayi ile ana şirketin ilişkilerinin analiz edildiği çalışmalardan sonra bu ilişki ve işbirliğinin gelecek tasarımını yapıyoruz. Karşılık beklentilerin ortak akılla değerlendirildiği ve plana dönüştürüldüğü bu süreçler sonunda işbirliği yol haritasının ortaya konmasını sağlıyoruz.

Kurumlar Arası İş Birliği Formülü hizmeti
verdiğimiz referanslarımız
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN