Üniversite Tasarımı ve Uygulaması

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükseköğretimde değişim ihtiyaçları mercek altındadır. Üniversiteler geleneksel olarak üstlendikleri eğitim ve araştırma misyon alanlarının yanında üçüncü misyon olarak tanımlanan toplumsal katkı alanını geliştirmeye başlamışlardır. Arama Danışmanlık olarak, yeni nesil üniversitelere dönüşüm için bu üç misyon alanının harmanlandığı tasarımlara destek oluyoruz.  Üniversite tasarımı çalışmalarıyla, çalıştığımız üniversitelere rekabette farklılaşabilme ve her geçen gün daha önemli hale gelen üniversite sıralamalarında üst sıralara tırmanabilme imkanı sağlıyoruz.

Bu çalışmalar sayesinde üniversitelerin eğitim ve araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini çarpan etkisi yaratacak şekilde bütünleşik olarak tasarlıyoruz.  Üniversitenin toplumsal etki modelini kurgulayarak ve buna yönelik programlarını tasarlayarak öğrencilerine diğer öğretim kurumlarından farklı olarak yaparak öğrenme, proje bazlı müfredat gibi deneyimler kazandırabilmelerini mümkün hale getiriyoruz.

Yeni Nesil Üniversite Tasarımı, Dönüşümünün Planlanması ve Uygulanması

Yeni Nesil Üniversite Tasarımı gerek kurulma aşamasında gerekse hali hazırda faaliyette olan üniversitelere uygulamaktayız. Üniversitenin özgünlüğünü sağlayacak yeni konseptlerin üretilmesi, yeni mekanizmaların ve kurumların kurulması, yeniden konumlama, disiplinlerarasılaşma, uluslararasılaşma, sanayi ile ortak programların yapılması, aktif öğrenmeye dayalı müfredat, bu kapsamda yürütülen çalışmalarımız arasında yer almaktadır.

Üniversite Stratejik Planı

Hazırladığımız üniversite stratejik planı kurumun uzun vadede neler yapmak istediğinin tarifidir. Stratejik planı, üniversitelerin sürdürülebilir başarısını artırmada ve stratejik yönetimin etkili bir şekilde uygulanabilmesine imkan sağlayacak şekilde geliştiriyoruz. Bu noktada en önemli adımlar vizyon, misyon ve hedeflerin nasıl yerine getirileceğine yönelik doğru bir planlama, bu planlamaya yönelik eğitim-araştırma ve toplumsal katkı modeli ve programlar portföyünün incelenmesidir. Üniversite stratejik planının hazırlanması kapsamında yürütülen çalışmalarımız arasında, hedeflerin eylemlere dönüştürülmesi, eylemler için adımların belirlenmesi, kapasite geliştirme, performans yönetimi, dijital dönüşümün planlanması ve rekabet analizinin yapılması da yer almaktadır.

Üniversite Tasarımı ve Uygulaması hizmeti
verdiğimiz referanslarımız
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN