İnovasyon Tasarımı

İnovasyon tasarımıyla, yaratıcı ve etkisi yüksek fikirlerin uygulamaya geçmesine destek veriyoruz. İnovasyonun üretilmesi için 24 farklı sektördeki düşünce birikimini  ve deneyimimizi müşterilerimize sunuyoruz. İnovasyon için yeni perspektifler, yeni yöntemler kullanarak rekabet avantajı sağlayacak tasarımlar üretiyoruz.

İnovasyon tasarımı çalışmalarımız şirketlerin inovasyona nasıl yaklaşacaklarını tanımlayan inovasyon stratejilerini, inovasyon kapasitelerini bütünsel olarak geliştiren yenilikçi organizasyona dönüşüm çalışmalarını ve doğrudan inovatif çıktıyı hedefleyen yeni ürün ve hizmet konseptini geliştirme konularını kapsamaktadır.

İnovasyon Stratejileri

İnovasyon stratejileriyle, müşterilerimizin iş ve rekabet stratejilerini inovasyonla nasıl destekleyeceklerini ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalara müşteri ihtiyaçları doğrultusundaki inovasyon alanındaki öncelikleri tanımlayarak başlıyoruz. Stratejik hedefler, alokasyonlar, teknoloji yol haritaları, risk-getiri dengeleri ve metrikleri belirledikten sonra araştırma programlarını, stratejik işortaklıklarını, işgücü ve eğitim gereksinimleri tasarladıktan sonra uygulama süreçlerini belirliyoruz.

Yenilikçi Organizasyona Dönüşüm

Yenilikçi organizasyonlara dönüşüm çalışmalarıyla müşterilerimizin inovasyon kapasitelerini bütünsel olarak geliştirmeye odaklanıyoruz. Şirketin inovasyonu kurumsal ve yönetici seviyesinde nasıl cesaretlendirmesi gerektiği, çalışanlara bunun için nasıl bir otonomi alanı sağlaması gerektiğiyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalıştaylar, eğitimler ve yönergelerle bu dönüşümün omurgasını tarifliyor ve nasıl sürdürülebilir kılınacağıyla ilgili planlamayı yapıyoruz. Aynı zamanda organizasyonun yenilikçiliği yaparak öğrenmesi amacıyla inovasyon süreçlerine eşlik ediyoruz.

Ürün ve Hizmet Konsepti Geliştirme

Yeni ürün ve hizmet konsepti geliştirme çalışmalarımızda ihtiyaca en uygun metodolojileri kullanarak kapsamlı ihtiyaç analizleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle tasarım düşüncesi (design thinking) yöntemindeki çalışmalarla kullanıcının ifade edemediği karşılanmayan ihtiyaçlarını tanımlıyoruz. Farklı sektörlerdeki çözüm tecrübemizi yenilikçi tasarımlarımıza yansıtarak ürün ve hizmet konseptlerini ortaya koyuyoruz. Bunları katılımlı yöntem araçlarımızla kullanıcılara sunuyor ve geribeslemeler doğrultusunda tasarımımızı geliştiriyoruz.

İnovasyon Tasarımı hizmeti
verdiğimiz referanslarımız
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN