Yapılanma

Yapılanma çalışmalarıyla, müşteirilerimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlamaya dönük gelişim ve tasarımları gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak iletişim, iş organizasyonu ve süreç geliştirme alanlarında çalışıyoruz. Her süreç ve birimde anlamlı katılımı artırmayı hedefleyen “kendini yöneten organizasyon” felsefesini ve düzenini, kurumun dokusuna yerleştiren bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Klasik yönetim anlayışının hakim olduğu bürokratik felsefe ve düzen yerine, etkin ve çevik çalışma düzenini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu felsefe ve düzen ile, yatay koordinasyonu, yerinden yönetimi ve takım oyununu esas alan mekanizma ve sistemlerini geliştirme ve yaşatma yetkinliğini kurumsallaştırıyoruz. Kurumda tüm çalışanların aktif olarak katıldığı, yaratıcılığıyla organizasyona artı değer kattığı, katılımın desteklendiği yeni bir organizasyon ve yönetim anlayışını benimseterek, esnek ve katılımlı yapıyı kuruma yerleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece müşterimizin katılımcı, yenilikçi, daha hızlı ve esnek bir yapıya kavuşturulmasını sağlıyoruz.

Organizasyon ve Süreç Tasarımı

Belirlenen stratejiler doğrultusunda organizasyonel yapıyı ve iş süreçlerini tasarlıyoruz. Kurumsal stratejiler ancak onları hayata geçirecek organizasyonun varlığı, süreçlerin verimliliği ve etkinliği ölçüsünde amacına ulaştırabilmektedir. Kurumsallaşmayla, kurumlarda yürütülen işlerin yöneticilerin ve şirket çalışanlarının kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçlerin kurgulanmasını sağlamaktayız.

Yönetişim; kurumsal yönetim anlayışını benimseyen şirketlerde, şirket ve şirket ortakları arasında sahip olunan sorumlulukların, karşılıklı elde edilen hakların ve ödüllerin dağıtımı, ortakların görev ve zaman zaman çelişen çıkarlarının uzlaştırılmasına yönelik prosedürlere hizmet eden iç kontrol sistemidir.

Aile Anayasası

Aile şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışını benimsemeleri, sürdürülebilirliklerini sağlamak için yeterli değildir. Aile ilişkilerinin de kurumsal yönetim anlayışını benimsemesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan aile anayasasıyla, “ailenin işi” ve “işin işi” arasında kurulan etkileşimi düzenleyen kurallar/politikalar bütününü tasarlıyoruz.  

Çevik (Agile) Dönüşüm ve Takımlar

Çevik dönüşüm ile müşterilerimizi alışılmadık fırsat, zorluk ve durumlara çok hızlı yanıt verebilen, hızlı hareket eden, esnek ve sağlam hale getiriyoruz. Çalışmalarımıza müşterimizin çevikliğe hazırlığını değerlendirerek başlıyoruz. Daha sonra müşterimize en uygun çevik işleyiş yapısını tasarlıyor ve bununla ilgili eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Eğitimler tamamlandıktan sonra çevik uygulamaları başlatıyor ve sürdürülebilirliği için sürekli geribesleme-iyileştirme çevrimini devreye alıyoruz.

Aynı zamanda çevik takımların mevcut kaynaklarla daha fazla değer üretme odağıyla kararlar alabilen ve bu kararları uygulayabilen takımlar olmasına destek veriyoruz.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları projelerimizle müşterilerimizin stratejik insan kaynakları yaklaşımını bütünsel olarak tasarlıyoruz. İç iletişim, çalışan memnuniyeti, performans yönetimi, eğitim yönetimi, kariyer planlama ve yetenek yönetimi gibi alanlarda ilerici ve kurumun kültürüne en uygun tasarımların üretilmesini sağlıyoruz. İnsan kaynakları tasarımlarında çalışanlarla derinlemesine katılımlı yöntemler uygulayarak tasarım düşüncesi doğrultusunda ihtiyaçları belirliyoruz ve geliştirmeleri bu yönde gerçekleştiriyoruz.

Yapılanma hizmeti
verdiğimiz referanslarımız
İnovasyon Tasarımı Sanayi
Yapılanma Sağlık
Olağanüstü bir başarı elde etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. BİZE ULAŞIN